DOKUMENTI

Javne nabavke
Filter     Prikaži # 
# Naslov članka Pogodaka
1 PLAN JN 2021 352
2 PRAVILNIK JN 2021 331
3 IZGRADNJA PARKING MESTA U DURMITORSKOJ, HIPODROMSKOJ I KOD OTVORENOG UNIVERZITETA - JN MV R 2-20 480
4 OBNAVLJANJE OPREME NA ZATVORENOM PARKINGU MP - JN MV D 13-20 514
5 ČIŠĆENJE PARKING MESTA 635
6 TERETNO VOZILO - PAUK - JN OP D 12-20 642
7 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-20 657
8 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-20 627
9 RAČUNARI, ŠTAMPAČI I SKENERI - JN MV D 9-20 695
10 PDA UREĐAJI I ŠTAMPAČI - JN MV D 10-20 708
11 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-20 690
12 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-20 705
13 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-20 665
14 GORIVO - JN MV D 5-20 668
15 IZMENA PLANA JN ZA 2020 670
16 PLAN JAVNIH NABAVKI 2020 676
17 IZGRADNJA I PROŠIRENJE P. M. NA OTVORENOM UNIVERZITETU - JN MV R 4-19 818
18 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-19 897
19 ULIČNI TERMINAL - JN MV D 7-19 943
20 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-19 941
21 NOVI BICIKLI - JN MV D 8-19 896
22 IZGRADNJA MONTAŽNO - DEMONTAŽNE GARAŽE NA DEPOU - JN MV R 3-19 872
23 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-19 924
24 USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA - JN MV U 1-19 1066
25 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-19 992
26 IZMENA PLANA II 893
27 IZMENA PLANA I 913
28 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-19 895
29 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-19 937
30 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-19 855
31 PLAN JAVNIH NABAVKI 2019 847
32 GORIVO - JN MV D 5-19 882
33 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-18 937
34 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-18 957
35 ULIČNI TERMINAL (SMART STREET) - JN MV D 8-18 1780
36 NAPLATNO MESTO BR.2 - JN MV D 7-18 1035
37 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-18 1012
38 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-18 1042
39 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-18 1113
40 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-18 1047
41 GORIVO - JN MV D 5-18 1058
42 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-18 1088
43 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-18 1061
44 PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 1070
45 OPREMA ZA ZATVORENI PARKING - JN MV D 12-17 1290
46 SLUŽBENI AUTOMOBIL - JN MV D 10-17 1173
47 RAČUNARI I ŠTAMPAČI JN MV D 2-17 1197
48 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-17 2001
49 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 5-17 1203
50 LICITACIJA 1265
51 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-17 1317
52 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-17 1326
53 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA - JN MV R 1-17 1236
54 PDA UREĐAJI - JN MV D 1-17 1317
55 GORIVO - JN MV D 7-17 1281
56 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 8-17 1308
57 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 6-17 1238
58 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 3-17 1275
59 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 4-17 1224
60 PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 1208
61 ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 1197
62 PUTNIČKI AUTOMOBIL - JN MV D 1 - 16 1327
63 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 7 - 16 1313
64 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-16 1331
65 KAMION SA DIZALICOM - JN OP D 9-16 1400
66 IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI 2016 1448
67 PDA UREĐAJI - JN MV D 8-16 1511
68 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-16 1505
69 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-16 1597
70 GORIVO - JN MV D 5-16 1619
71 MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE - JN MV D 10-16 1740
72 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-16 1657
73 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-16 1526
74 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-16 1579
75 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-16 1591
76 PLAN JAVNIH NABAVKI 2016 1528
77 AUTOMATIZACIJA STANICE SUBIKE JN MV R 2-15 1869
78 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA JN MV P 1-15 1946
79 PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1715
80 USLUGE PROVAJDERA - JN PPBOP U 4-15 1970
81 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 3-15 1979
82 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-15 2015 2157
83 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 2-15 2041
84 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 5-15 2013
85 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-15 2132
86 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-15 2479
87 GORIVO - JN MV D 5-15 2231
88 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-15 2292
89 ADVOKATSKE USLUGE - JN MV U 1-15 2596
90 RAČUNARI - JN MV D 1-15 2111
91 SERVIS ŠTAMPAČA I SL. - JN MV U 3-14 2614
92 OPREMA ZA FOTOKOPIRANJE I STAMPU JN MV D 12-14 2200
93 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 9-14 2160
94 USLUGE PROVAJDERA JN PPBOP 15-14 2153
95 PDA UREĐAJI - JN MV D 5-14 2272
96 TORBE ZA PDA UREĐAJE ZA KONTROLORE - JN MV D 7-14 2318
97 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 8-14 2219
98 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 19-14 2381
99 USLUGE ČIŠČENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 2411
100 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN PPBOP U 11-14 2226
101 ŠTAMPANI MATERIJAL (KARTE ZA NAPLATU PARKINGA) - JN MV D 11-14 3731
102 ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA - JN MV U 06-14 2232
103 OSIGURANJE LICA - JN MV U 18-14 2601
104 OSIGURANJE U TRANSPORTU - JN MV U 17-14 2300
105 OSIGURANJE IMOVINE - JN MV U 16-14 2209
106 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 01-14 2227
107 POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA - JN MV D 13-14 2122
108 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 10-14 2328
109 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 2328
 
 
Subotica

VESTI IZ ARHIVE

Invalidska parking karta

Invalidska parking karta za 2013. godinu

Izdavanje invalidskih parking karata za 2013. godinu vrši se u prostorijama JKP "Parking" Subotica u Ulici Đure Đakovića 23/II, a zamena starih za nove vršiće se do kraja januara 2013. godine. Podnosiocu zahteva se može izdati najviše jedna povlašćena invalidska parking karta koju može koristiti isključivo za vozilo za koje je ona izdata.
Povlašćena invalidska kartica je BESPLATNA, nema vremensko ograničenje  i važi na svim parkiralištima na kojima JKP "Parking" vrši naplatu, ali samo na mestima obeleženim za parkiranje invalida.
Potrebna dokumentacija:
- Fotokopija lične karte (original na uvid),
- Fotokopija saobraćajne dozvole (original na uvid),

- 1 fotografija  (kao za ličnu kartu ili pasoš),
- Fotokopija Rešenja o stepenu ili procentu invaliditeta izdatog od strane nadležnog organa tj.Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje  (original na uvid),

Napomena: Pravo na povlašćenu invalidsku karticu ostvaruju lica sa oštećenim ekstremitetima bitnim za upravljanje vozilom:

- lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, multipleks skleroze i cerebralne paralize,  sa telesnim oštećenjem  od najmanje 70% (potrebno je da lica kojima je utvrđena invalidnost 70% dostave nalaz lekara ili neki drugi dokaz o stepenu invalidnosti),

- invalidi od I-IV stepena invalidnosti,

- lica sa oštećenjem vida najmanje 90% i

- lica na dijalizi.

Za sve detaljnije informacije građani mogu da se obrate na kontakt telefon 694-200 ili direktno, u prostorijama Preduzeća.